Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a lenti 1. pontban részletesen meghatározott Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: „Fogyasztó”) a Webáruházban történő megrendeléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató és a Fogyasztó a továbbiakban együttesen: „Felek”.

...